Historie

Firma Radio Info, s.r.o. byla založena v roce 1997. Její hlavní náplní byla nejprve činnost poradenská.

V posledních dekádách se soustředila na poskytování služeb v oblasti telekomunikací, hlavně pak na prosazování nových technologií v oblasti přenosu dat, rozhlasového a televizního vysílání. Za dobu existence firmy jsme vyvinuli několik zařízení a technologií:

 1. Přenos dat jediným mikrovlnným spojem pro několik nezávislých uživatelů
 2. Nová informační hlasová služba v síti GSM
 3. Obousměrný mikrovlnný přenos dat pro řízení dopravy
 4. Plošné šíření rozhlasu, televize a dat v mikrovlnném pásmu (vhodné pro 26 a 40GHz)
 5. Zapojení synchronního opakovače pro přenos rozhlasového signálu FM v pásmu VKV a malovýkonových vysílačů varovného systému.
 6. Opakovač televizního signálu
 7. Zapojení synchronních televizních vysílačů v pásmu UHF
 8. Systém rušení nedovolené komunikace určený pro vězeňská zařízení, detekující a rušící jednotlivé cely bez přesahu mimo prostor věznice.

Kromě toho Radio Info, s.r.o. zajišťuje dodávky zařízení pro:

 1. Spojení rozhlasového studia s vysílačem SARS 11 RM (MPX)
 2. přenos televizního signálu z průmyslových kamer SARS 11 AV
 3. přenos signálu ze studia na vysílač broadcast kvalita SARS 11AVD
 4. přenos datového signálu s kapacitou 2Mbit/s
 5. přenos dat se šírkou pásma 10Mbit/s
 6. televizní vysílání lokální TV vysílač KTOX 2
 7. televizní vysílání celostátní sítě TV vysílač SC-TX-1
 8. opakování TV signálu v místech nedostatku kmitočtů v UHF pásmu
 9. plošný přenos dat v pásmu 26 GHz rychlostí 34 Mbit/s
 10. dokrytí území rozhlasovým signálem FMVKV zařízením RRPT FM
 11. přenos dat v pásmu 40Ghz

Všechna dodávaná zařízení jsou vyráběna dle vlastní dokumentace vzniklé na základě vývojových prací.